Ontwerp de verandering

Leef de verandering. Wees de verandering.

“Ik zou graag zien dat de erfenis van dit bedrijf, naastde mooie producten die we hebben gemaakt, bestaat uit de manier waarop we over de wereld dachten en datwe er een betere plek van hebben proberen te maken.”

“Ik zou graag zien dat de erfenis van ditbedrijf, naast de mooie producten die wehebben gemaakt, bestaat uit de manier waarop we over de wereld dachten en dat we er eenbetere plek van hebben proberen te maken.”

Tijdloze stijl creëren

Het milieu beschermen

Pleiten voor betere levens

Stijl Milieu Levens
Tijdloze stijl creëren

We maken al sinds het begin producten die van generatie tot generatie kunnen worden doorgegeven. We gaan ons er nu op toeleggen om bij de productie van diezelfde producten, duurzamere materialen en methodes te gebruiken en om daarbij een circulair ontwerpproces en circulaire bedrijfsmodellen te gebruiken.

We maken al sinds het begin producten die van generatie tot generatie kunnen worden doorgegeven. We gaan ons er nu op toeleggen om bij de productie van diezelfde producten, duurzamere materialen en methodes te gebruiken en om daarbij een circulair ontwerpproces en circulaire bedrijfsmodellen te gebruiken.

Onze belofte
Het milieu beschermen

We proberen onze impact op het milieu tot een minimum te beperken en richten ons daarbij op hernieuwbare energie, afvalbeheer, waterbeheer en meer.

We proberen onze impact op het milieu tot een minimum te beperken en richten ons daarbij op hernieuwbare energie, afvalbeheer, waterbeheer en meer.

Onze belofte

Kleur op maat

Door het recyclen en hergebruik mogelijk te maken van al het uit het verfproces afkomstige water, brengt ons meerfasenplatform het eerste schaalbare katoenverfsysteem zonder afvalwater ter wereld tot stand.

We willen de natuurlijke grondstoffen van onze aarde beschermen.

STRIJDEN VOOR BETERE LEVENS

Ons doel is om als ambassadeurs op te treden voor sociale verandering. We gaan hiervoor belangrijke werkwijzen invoeren ter ondersteuning van het welzijn van onze medewerkers, onze partners en onze community's.

Ons doel is om als ambassadeurs op te treden voor sociale verandering. We gaan hiervoor belangrijke werkwijzen invoeren ter ondersteuning van het welzijn van onze medewerkers, onze partners en onze community's.

Onze belofte